مشاورین مسکن افق

مشاورین املاک تهران
با ما تماس بگیرید : 44706010
آپارتمان 135 متر 2 خوابه رهن و اجاره

آپارتمان 135 متر 2 خوابه

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 5,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
83 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

83 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 83 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 4,200,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
175 متر تکواحدی سروستان رهن و اجاره

175 متر تکواحدی سروستان

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
140 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

140 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 550,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
190متری تک واحدی سروستان رهن و اجاره

190متری تک واحدی سروستان

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
208متری دربست هوانیروز رهن و اجاره

208متری دربست هوانیروز

 • متراژ: 208 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
170متری 3خوابه سروستان رهن و اجاره

170متری 3خوابه سروستان

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
250متری بنفشه رهن و اجاره

250متری بنفشه

 • متراژ: 250 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
برج آریانا رهن و اجاره

برج آریانا

 • متراژ: 114 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
برج صیاد خرید و فروش

برج صیاد

 • متراژ: 157 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 3,300,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
175متری سروستان رهن و اجاره

175متری سروستان

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
واحد75متری میدان اتریش خرید و فروش

واحد75متری میدان اتریش

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,630,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
آپارتمان های 135و155متری نوساز خیابان بنفشه خرید و فروش

آپارتمان های 135و155متری نوساز خیابان بنفشه

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 7,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
آپارتمان نوساز 183متری سروستان خرید و فروش

آپارتمان نوساز 183متری سروستان

 • متراژ: 183 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 7,320,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
واحدهای اداری 90 و158 متری امیرکبیر خرید و فروش

واحدهای اداری 90 و158 متری امیرکبیر

 • متراژ: 158 تعداد اتاق: 0
 • قیمت: 6,636,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
آپارتمان 300متری نوساز گلفام خرید و فروش

آپارتمان 300متری نوساز گلفام

 • متراژ: 300 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 15,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
آپارتمان138.166کلیدنخورده بنفشه خرید و فروش

آپارتمان138.166کلیدنخورده بنفشه

 • متراژ: 166 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 5,980,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
دفتر کار، اتاق اداری و مطب رهن و اجاره

دفتر کار، اتاق اداری و مطب

 • متراژ: 106 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-07
۱۲۷ متر دو خواب نوساز کلید نخورده رهن و اجاره

۱۲۷ متر دو خواب نوساز کلید نخورده

 • متراژ: 127 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-07
دربستی رهن و اجاره

دربستی

 • متراژ: 208 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-25
آپارتمان ۱۳۷ متری سه خوابه رهن و اجاره

آپارتمان ۱۳۷ متری سه خوابه

 • متراژ: 137 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-19
مغازه بر بلوار هوانیروز خرید و فروش

مغازه بر بلوار هوانیروز

 • متراژ: 35 تعداد اتاق: 0
 • قیمت: 4,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-18
تراکم ورداورد خرید و فروش

تراکم ورداورد

 • متراژ: 4500 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 100,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-18
500 متری شمالی ویژه

500 متری شمالی

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 21,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-09
125 متر 2 خوابه کلید نخورده ویژه

125 متر 2 خوابه کلید نخورده

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-08
2 واحد 125 متری دربست رهن و اجاره

2 واحد 125 متری دربست

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-08
اجاره آپارتمان ۶۴ متری ۲ خواب میدان اتریش ویژه

اجاره آپارتمان ۶۴ متری ۲ خواب میدان اتریش

 • متراژ: 64 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 85,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-07
مغازه میوه فروشی ۲۵متر بر بلوار امیر کبیر رهن و اجاره

مغازه میوه فروشی ۲۵متر بر بلوار امیر کبیر

 • متراژ: 25 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 120,000,000 تومان اجاره: 8,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-05
115 متر 2 خوابه بنفشه 2 رهن و اجاره

115 متر 2 خوابه بنفشه 2

 • متراژ: 115 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-05
272 متر مغازه امیرکبیر رهن و اجاره

272 متر مغازه امیرکبیر

 • متراژ: 272 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 100,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-05
170 متر 3 خوابه بنفشه 2 ویژه

170 متر 3 خوابه بنفشه 2

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-04
خانه ویلای ۱۵۵متر ۳خواب رهن و اجاره

خانه ویلای ۱۵۵متر ۳خواب

 • متراژ: 155 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-29
120 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

120 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-27
175 متر 3 خوابه سروستان رهن و اجاره

175 متر 3 خوابه سروستان

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-27
95 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-26
67 متر 1 خوابه لاله رهن و اجاره

67 متر 1 خوابه لاله

 • متراژ: 67 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 130,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-26
110 متر آپارتمان 2 خوابه یاس 11 رهن و اجاره

110 متر آپارتمان 2 خوابه یاس 11

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-24
165 متر 3 خواب یاس رهن و اجاره

165 متر 3 خواب یاس

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-23
500 متری شمالی خرید و فروش

500 متری شمالی

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 4
 • قیمت: 21,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-23
سند اداری

سند اداری

 • متراژ: 105 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-23
75 متر 2 خوابه شهرک یاس رهن و اجاره

75 متر 2 خوابه شهرک یاس

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 155,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-21
اپارتمان بنفشه خرید و فروش

اپارتمان بنفشه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,800,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-17
آپارتمان 2خوابه رهن کامل رهن و اجاره

آپارتمان 2خوابه رهن کامل

 • متراژ: 115 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 260,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-17
۵۵۰متری دوبلکس تمیز خرید و فروش

۵۵۰متری دوبلکس تمیز

 • متراژ: ۵۵۰ تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 28,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-17
واحد ۱۵۰ متر ۲ خواب نور رهن و اجاره

واحد ۱۵۰ متر ۲ خواب نور

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-12
75 متر 2 خوابه لاله ویژه

75 متر 2 خوابه لاله

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 975,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-12
110 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

110 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-12
ویلا دوبلکس نوسازشهرک چشمه رهن و اجاره

ویلا دوبلکس نوسازشهرک چشمه

 • متراژ: 310 تعداد اتاق: 4
 • رهن: 1,200,000,000 تومان اجاره: تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-12
125 متر 2 خوابه هوانیروز ویژه

125 متر 2 خوابه هوانیروز

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 240,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-11
107 متر 2 خوابه دانشگاه شریف ویژه

107 متر 2 خوابه دانشگاه شریف

 • متراژ: 107 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 220,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-10
130 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

130 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-10
120 متر مسکونی موقعیت اداری رهن و اجاره

120 متر مسکونی موقعیت اداری

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-09
200متر کلنگی ویژه

200متر کلنگی

 • متراژ: 200 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 6,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-08
95 متر 2 خوابه قائم رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه قائم

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-08
190 متر 3 خوابه قائم رهن و اجاره

190 متر 3 خوابه قائم

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-08
اپارتمان شخصي ياس خرید و فروش

اپارتمان شخصي ياس

 • متراژ: 65 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-07
اپارتمان شخصي ياس خرید و فروش

اپارتمان شخصي ياس

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 3,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-07
۱۱۰ متر ۲ خوابه بنفشه رهن و اجاره

۱۱۰ متر ۲ خوابه بنفشه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-06
اپارتمان برج هاي هواپيمايي كشوري خرید و فروش

اپارتمان برج هاي هواپيمايي كشوري

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 5,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-04
300 متری شمالی ویژه

300 متری شمالی

 • متراژ: 300 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 13,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-04
اپارتمان نوساز لاله خرید و فروش

اپارتمان نوساز لاله

 • متراژ: 80 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,160,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-04
500 متری شمالی خرید و فروش

500 متری شمالی

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 20,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-04
مجتمع 26 واحدی خرید و فروش

مجتمع 26 واحدی

 • متراژ: 1300 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-04
500 متری مشارکت مشارکت در ساخت

500 متری مشارکت

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 22,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-04
مغازه نوساز بحر هوانیروز خرید و فروش

مغازه نوساز بحر هوانیروز

 • متراژ: 42 تعداد اتاق: 0
 • قیمت: 6,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-04
70 متر تک خواب هوانیروز ویژه

70 متر تک خواب هوانیروز

 • متراژ: 70 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 140,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-25
70 متر سند اداری امیرکبیر رهن و اجاره

70 متر سند اداری امیرکبیر

 • متراژ: 70 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 420 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-24
85 متر سند اداری امیر کبیر رهن و اجاره

85 متر سند اداری امیر کبیر

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 510,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-24
135 متر اداری سند اداری رهن و اجاره

135 متر اداری سند اداری

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 810,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-24
اپارتمان برج ايزديار خرید و فروش

اپارتمان برج ايزديار

 • متراژ: 147 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,410,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-21
161 متری شهرک چشمه ویژه

161 متری شهرک چشمه

 • متراژ: 161 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 240,000,000 تومان اجاره: 3,300,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
برج های هانا ۱۲۵ متر سه خوابه ویژه

برج های هانا ۱۲۵ متر سه خوابه

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 375,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
آپارتمان لوکس . ۹۰متر . دو خوابه ویژه

آپارتمان لوکس . ۹۰متر . دو خوابه

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 95,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
45 متر تجاری گلها رهن و اجاره

45 متر تجاری گلها

 • متراژ: 45 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 13,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
آپارتمان،۱۳۰متر،۲خوابه رهن و اجاره

آپارتمان،۱۳۰متر،۲خوابه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 60,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
اپارتمان مجتمع دنا خرید و فروش

اپارتمان مجتمع دنا

 • متراژ: 77 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,200,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-18
95 متر 2 خوابه اتریش رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه اتریش

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 170,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-17
اپارتمان سروستان نوساز ویژه

اپارتمان سروستان نوساز

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 5,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-13
اپارتمان شهرك ياس ویژه

اپارتمان شهرك ياس

 • متراژ: 83 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,300,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-13
110 متر نوساز یاس رهن و اجاره

110 متر نوساز یاس

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-09
اجاره اپارتمان شهرک گلستان۱۳۵متری شخصی ساز ویژه

اجاره اپارتمان شهرک گلستان۱۳۵متری شخصی ساز

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 2,900,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-08
165 متر موقعیت اداری امیرکبیر ویژه

165 متر موقعیت اداری امیرکبیر

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-08
۹۵ متر رهن کامل ویژه

۹۵ متر رهن کامل

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 170,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-08
مجتمع مسكوني زيتون 95متر ویژه

مجتمع مسكوني زيتون 95متر

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,550,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-07
95 متر 2 خوابه سروستان ویژه

95 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-07
160 متر 3 خوابه سروستان ویژه

160 متر 3 خوابه سروستان

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-06
280 متر تکواحدی بنفشه ویژه

280 متر تکواحدی بنفشه

 • متراژ: 280 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 750,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-06
مجتمع افتاب 22 ویژه

مجتمع افتاب 22

 • متراژ: 137 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 2,200,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-06
170 متر 3خ سروستان ویژه

170 متر 3خ سروستان

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 5,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-06
90 متر 2 خوابه بنفشه ویژه

90 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 225,000,000 تومان اجاره: تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-03
130 متر 2 خوابه با بنفشه رهن و اجاره

130 متر 2 خوابه با بنفشه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 325,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-03
110 متر 2 خوابه یاس 12 ویژه

110 متر 2 خوابه یاس 12

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 90,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-03
تکواحدی نوساز ویژه

تکواحدی نوساز

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 5,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-02
155 متر فلت سند اداری امیرکبیر ویژه

155 متر فلت سند اداری امیرکبیر

 • متراژ: 155 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-02
اپارتمان برج كوهك سه سال ساخت ویژه

اپارتمان برج كوهك سه سال ساخت

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,750,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-02
85 متر 2 خوابه قاءیم ویژه

85 متر 2 خوابه قاءیم

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 40,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-01
اپارتمان درياچه مجتمع قاعم ویژه

اپارتمان درياچه مجتمع قاعم

 • متراژ: 83 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,162,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-31
اپارتمان شهرك ياس ویژه

اپارتمان شهرك ياس

 • متراژ: 80 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 950,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-31
آپارتمان برج های قائم ویژه

آپارتمان برج های قائم

 • متراژ: 78 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,200,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-30
۱۱۶ متر آپارتمان با نورگیر ویژه

۱۱۶ متر آپارتمان با نورگیر

 • متراژ: 116 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 4,900,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-30
آپارتمان نوساز سروستان ویژه

آپارتمان نوساز سروستان

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 5,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-30
رهن و اجاره آپارتمان ۲۰۰ متری ویژه

رهن و اجاره آپارتمان ۲۰۰ متری

 • متراژ: 200 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-29
125 متر 2خواب در شهرک گلستان غربی ویژه

125 متر 2خواب در شهرک گلستان غربی

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-29
مشارکت در ساخت ویژه

مشارکت در ساخت

 • متراژ: 2200 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-29
آپارتمان 120 متری شهرک چشمه ویژه

آپارتمان 120 متری شهرک چشمه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 4,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
برج دوقولوی المپیک رهن و اجاره

برج دوقولوی المپیک

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
ملک 200 متری کلنگی ویژه

ملک 200 متری کلنگی

 • متراژ: 200 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 6,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
مسکونی موقیت اداری ویژه

مسکونی موقیت اداری

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
مشارکت در ساخت ویژه

مشارکت در ساخت

 • متراژ: 1200 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
125 متر سه خوابه ساحل ویژه

125 متر سه خوابه ساحل

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 2,650,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
آپارتمان 206 متری قائم رهن و اجاره

آپارتمان 206 متری قائم

 • متراژ: 206 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
86 متر 2 خوابه امید دژبان / کوهستان رهن و اجاره

86 متر 2 خوابه امید دژبان / کوهستان

 • متراژ: 86 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 160,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
۶۵متر موقعیت اداری ومسکونی ویژه

۶۵متر موقعیت اداری ومسکونی

 • متراژ: 65 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 55,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
160 متر 2 خوابه دربست ویلایی ویژه

160 متر 2 خوابه دربست ویلایی

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
130متر-دوخواب-سه واحده - مبلغ قابل تبدیل رهن و اجاره

130متر-دوخواب-سه واحده - مبلغ قابل تبدیل

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
واحد150 متری یاس 8 ویژه

واحد150 متری یاس 8

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
آپارتمان 120 متری یاس 8 ویژه

آپارتمان 120 متری یاس 8

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
180متر تکواحدی سروستان ویژه

180متر تکواحدی سروستان

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
آپارتمان ویو کامل دریاچه.کل واحد آفتابگیر ویژه

آپارتمان ویو کامل دریاچه.کل واحد آفتابگیر

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 5,200,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
80 متر 2خوابه قلئم 4 رهن کامل ویژه

80 متر 2خوابه قلئم 4 رهن کامل

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 160,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
آپارتمان شهرک گلستان١٨٠متر٣خواب ط٢(رهن کامل) رهن و اجاره

آپارتمان شهرک گلستان١٨٠متر٣خواب ط٢(رهن کامل)

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
آپارتمان دربستی ۳طبقه بازسازی کامل رهن و اجاره

آپارتمان دربستی ۳طبقه بازسازی کامل

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
 آپارتمان 75 متر تک واحدی در شهرک یاس رهن و اجاره

آپارتمان 75 متر تک واحدی در شهرک یاس

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 155,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
200 متری 3طبقه ویژه

200 متری 3طبقه

 • متراژ: 200 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 7,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
500 متری شمالی ویژه

500 متری شمالی

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 16,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
مستغلات 500 متري ياس سوم ویژه

مستغلات 500 متري ياس سوم

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 20,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
آپارتمان کوهک ویژه

آپارتمان کوهک

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 3,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
آپارتمان خیابان گلفام ویژه

آپارتمان خیابان گلفام

 • متراژ: 132 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 3,900,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
اپارتمان ویژه

اپارتمان

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,400,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
آپارتمان بلوار گلها ویژه

آپارتمان بلوار گلها

 • متراژ: 270 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 8,100,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
اپارتمان ياس ویژه

اپارتمان ياس

 • متراژ: ١٥٤ تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 3,390,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
ملك 300 متري مستغلات ویژه

ملك 300 متري مستغلات

 • متراژ: 300 تعداد اتاق: 10
 • قیمت: 9,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
130 متر 2 خوابه رازقی ویژه

130 متر 2 خوابه رازقی

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
500 متری شمالی ویژه

500 متری شمالی

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 15,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-24
مغازه طلافروشی ویژه

مغازه طلافروشی

 • متراژ: 15 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-24
اپارتمان بنفشه ویژه

اپارتمان بنفشه

 • متراژ: 133 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 3,900,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-23
۳۷ متر مغازه تجاری بحر امیرکبیر ویژه

۳۷ متر مغازه تجاری بحر امیرکبیر

 • متراژ: 37 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-23
کلنگی جنوبی ویژه

کلنگی جنوبی

 • متراژ: 300 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 11,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-23
145 متر 3 خوابه بنفشه ویژه

145 متر 3 خوابه بنفشه

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-22
برج ترنج ویژه

برج ترنج

 • متراژ: 123 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,152,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-22
آپارتمان خیابان گل آذین ویژه

آپارتمان خیابان گل آذین

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,815,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-22
آپارتمان هوانیروز ویژه

آپارتمان هوانیروز

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-22
آپارتمان بلوار اقاقیا ویژه

آپارتمان بلوار اقاقیا

 • متراژ: 178 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,900,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-22
آپارتمان میدان اتریش ویژه

آپارتمان میدان اتریش

 • متراژ: 80 و 70 متری تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,600,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-22
بحرامیرکبیر ویژه

بحرامیرکبیر

 • متراژ: 208 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 17,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-22
اپارتمان برج المپيك ویژه

اپارتمان برج المپيك

 • متراژ: 178 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 6,230,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-22
مغازه پاساژ برليان ویژه

مغازه پاساژ برليان

 • متراژ: ١٨ تعداد اتاق: 0
 • قیمت: 3,300,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21
145متر 3 خوابه بنفشه ویژه

145متر 3 خوابه بنفشه

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21
37 متر مفازه تجاری امیرکبیر ویژه

37 متر مفازه تجاری امیرکبیر

 • متراژ: 37 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21
اپارتمان بنفشه ویژه

اپارتمان بنفشه

 • متراژ: ١٥٦ تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,100,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21
100 متر بنفشه ویژه

100 متر بنفشه

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21
140 متر دو خوابه هوانیروز رهن و اجاره

140 متر دو خوابه هوانیروز

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,300,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1398-12-07
100 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

100 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 70,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1398-12-07
160 متر 3 خوابه تمیز سروستان رهن و اجاره

160 متر 3 خوابه تمیز سروستان

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1398-12-06
اجاره واحد اپارتمان ۵۵ متری رهن و اجاره

اجاره واحد اپارتمان ۵۵ متری

 • متراژ: 55 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1398-11-30
آپارتمان 145 متری بنفشه ویژه

آپارتمان 145 متری بنفشه

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1398-10-09
145متر3 خوابه بنفشه ها ویژه

145متر3 خوابه بنفشه ها

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 270,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1398-09-19
117 متر نوساز هوانیروز ویژه

117 متر نوساز هوانیروز

 • متراژ: 117 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1398-09-19

جستجوی ملکنگران یافتن ملک مورد نظر خود نباشید

ما با استفاده از فایل هزاران مورد مسکن فروش و اجاره، فایل مورد نظر شما را در کمترین زمان ممکن خواهیم یافت.

چگونه فایل مورد نظر را پیدا کنیم

جهت یافتن فایل مسکن مورد نظر خود، با استفاده از فرم جستجو موجود در صفحات سایت اقدام به جستجوی فایل مسکن مورد علاقه خود نمائید.

آیا برای اتخاذ تصمیم بهتر نیاز به مشاوره یک حرفه ای دارید؟

مشاوران ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه املاک می باشند

با ما تماس بگیرید!