مشاورین مسکن افق

مشاورین املاک تهران
با ما تماس بگیرید : 44706010
image

محمدحسین مروستی

درباره من

محمدحسین مروستی کارشناس مهندسی مکانیک فعالیت خود را در زمینه املاک منطقه 22 از سال 1391 شروع کرده است. ایشان جزو مشاورین قدیمی و با تجربه این مجموعه هستند.
شماره تماس : 09121506708 - 44763338

شروع فعالیت

01 آذر 1391

اپارتمان فروشي اردستاني خرید و فروش

اپارتمان فروشي اردستاني

 • متراژ: 131 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 3,668,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-13
اپارتمان فروشي خيابان نور خرید و فروش

اپارتمان فروشي خيابان نور

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 9,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-08
اپارتمان فروشي خيابان ميلاد خرید و فروش

اپارتمان فروشي خيابان ميلاد

 • متراژ: 71 تعداد اتاق: 1
 • قیمت: 2,600,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-31
اپارتمان فروشي بنفشه خرید و فروش

اپارتمان فروشي بنفشه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-26
فروش اپارتمان بنفشه خرید و فروش

فروش اپارتمان بنفشه

 • متراژ: ١١٨ تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,900,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-12-17
فروش اپارتمان بنفشه خرید و فروش

فروش اپارتمان بنفشه

 • متراژ: ١١٨ تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,900,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-12-17
اپارتمان فروشي برج هاي هواپيمايي كشوري خرید و فروش

اپارتمان فروشي برج هاي هواپيمايي كشوري

 • متراژ: 127 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,062,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-11-13
اپارتمان فروشي برج اوا خرید و فروش

اپارتمان فروشي برج اوا

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,290,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-21
اپارتمان فروشي درياچه چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي درياچه چيتگر

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,300,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-17
اپارتمان فروشي شهرك گلستان خرید و فروش

اپارتمان فروشي شهرك گلستان

 • متراژ: 188 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 11,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-16
اپارتمان فروشي شهرك گلستان خرید و فروش

اپارتمان فروشي شهرك گلستان

 • متراژ: 181 تعداد اتاق: 0
 • قیمت: 9,050,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-15
اپارتمان فروشي شهرك گلستان خرید و فروش

اپارتمان فروشي شهرك گلستان

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,640,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-14
اپارتمان فروشي محله زيبادشت خرید و فروش

اپارتمان فروشي محله زيبادشت

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,600,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-14
اپارتمان فروشي چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,700,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-13
اپارتمان فروشي چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,900,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-11
اپارتمان فروشي شهرك گلستان خرید و فروش

اپارتمان فروشي شهرك گلستان

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,590,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-10
اپارتمان فروشي درياچه چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي درياچه چيتگر

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,150,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-09
اپارتمان فروشي درياچه چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي درياچه چيتگر

 • متراژ: 108 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,862,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
اپارتمان فروشي چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر

 • متراژ: 122 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,880,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
اپارتمان فروشي چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,550,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
اپارتمان فروشي درياچه چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي درياچه چيتگر

 • متراژ: 106 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
اپارتمان فروشي درياچه چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي درياچه چيتگر

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,120,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-07
اپارتمان فروشي چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 5,040,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-07
اپارتمان فروشي شهرك اسكان سبز خرید و فروش

اپارتمان فروشي شهرك اسكان سبز

 • متراژ: 127 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,560,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-06
اپارتمان فروشي هوانيروز خرید و فروش

اپارتمان فروشي هوانيروز

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 6,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-06
فروش اپارتمان برج گلبانگ دهكده المپيك خرید و فروش

فروش اپارتمان برج گلبانگ دهكده المپيك

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-06

جستجوی ملک