مشاورین مسکن افق

مشاورین املاک تهران
با ما تماس بگیرید : 44706010
فروش و یا معاوضه آپارتمان خرید و فروش

فروش و یا معاوضه آپارتمان

 • متراژ: 83 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,905,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-07-26
۵۰۰ متری بحر امیرکبیر خرید و فروش

۵۰۰ متری بحر امیرکبیر

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 65,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-03-21
۵۰۲متری شمالی خرید و فروش

۵۰۲متری شمالی

 • متراژ: ۵۰۰ تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 45,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-03-19
اپارتمان فروشي اردستاني خرید و فروش

اپارتمان فروشي اردستاني

 • متراژ: 131 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 3,668,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-13
مغازه فروشی بحر خرید و فروش

مغازه فروشی بحر

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 0
 • قیمت: 25,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-09
اپارتمان فروشي خيابان نور خرید و فروش

اپارتمان فروشي خيابان نور

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 9,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-08
اپارتمان فروشي خيابان ميلاد خرید و فروش

اپارتمان فروشي خيابان ميلاد

 • متراژ: 71 تعداد اتاق: 1
 • قیمت: 2,600,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-31
اپارتمان فروشي بنفشه خرید و فروش

اپارتمان فروشي بنفشه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-26
مغازه فروشی بحر خرید و فروش

مغازه فروشی بحر

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 0
 • قیمت: 20,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-22
فروش اپارتمان بنفشه خرید و فروش

فروش اپارتمان بنفشه

 • متراژ: ١١٨ تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,900,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-12-17
فروش اپارتمان بنفشه خرید و فروش

فروش اپارتمان بنفشه

 • متراژ: ١١٨ تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,900,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-12-17
مستقلات فروشی ۲۰۰ متری جنوبی خرید و فروش

مستقلات فروشی ۲۰۰ متری جنوبی

 • متراژ: 200 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 95,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-12-17
اپارتمان فروشي برج هاي هواپيمايي كشوري خرید و فروش

اپارتمان فروشي برج هاي هواپيمايي كشوري

 • متراژ: 127 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,062,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-11-13
95 متر 2 خوابه مجتمع زیتون خرید و فروش

95 متر 2 خوابه مجتمع زیتون

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,100,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-25
اپارتمان فروشي برج اوا خرید و فروش

اپارتمان فروشي برج اوا

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,290,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-21
اپارتمان فروشي درياچه چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي درياچه چيتگر

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,300,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-17
اپارتمان فروشي شهرك گلستان خرید و فروش

اپارتمان فروشي شهرك گلستان

 • متراژ: 188 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 11,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-16
اپارتمان فروشي شهرك گلستان خرید و فروش

اپارتمان فروشي شهرك گلستان

 • متراژ: 181 تعداد اتاق: 0
 • قیمت: 9,050,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-15
اپارتمان فروشي شهرك گلستان خرید و فروش

اپارتمان فروشي شهرك گلستان

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,640,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-14
اپارتمان فروشي محله زيبادشت خرید و فروش

اپارتمان فروشي محله زيبادشت

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,600,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-14
اپارتمان فروشي چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,700,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-13
اپارتمان فروشي چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,900,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-11
اپارتمان فروشي شهرك گلستان خرید و فروش

اپارتمان فروشي شهرك گلستان

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,590,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-10
اپارتمان فروشي درياچه چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي درياچه چيتگر

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,150,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-09
اپارتمان فروشي درياچه چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي درياچه چيتگر

 • متراژ: 108 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,862,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
اپارتمان فروشي چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر

 • متراژ: 122 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,880,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
اپارتمان فروشي چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,550,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
اپارتمان فروشي درياچه چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي درياچه چيتگر

 • متراژ: 106 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
مستقلات فروشی 300متری شمالی خرید و فروش

مستقلات فروشی 300متری شمالی

 • متراژ: 300 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 20,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
اپارتمان فروشي درياچه چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي درياچه چيتگر

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,120,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-07
اپارتمان فروشي چيتگر خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 5,040,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-07
اپارتمان فروشي شهرك اسكان سبز خرید و فروش

اپارتمان فروشي شهرك اسكان سبز

 • متراژ: 127 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,560,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-06
اپارتمان فروشي هوانيروز خرید و فروش

اپارتمان فروشي هوانيروز

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 6,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-06
فروش اپارتمان برج گلبانگ دهكده المپيك خرید و فروش

فروش اپارتمان برج گلبانگ دهكده المپيك

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-06
فروش اپارتمان برج هاي اسمان خرید و فروش

فروش اپارتمان برج هاي اسمان

 • متراژ: 114 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-04
155 متر 3 خوابه فروشی/سروستان ویژه

155 متر 3 خوابه فروشی/سروستان

 • متراژ: 155 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 8,525,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-30
اپارتمان فروشي چيتگر كوهك خرید و فروش

اپارتمان فروشي چيتگر كوهك

 • متراژ: 152 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 5,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-29
اپارتمان مجتمع فروشی ویژه

اپارتمان مجتمع فروشی

 • متراژ: 112 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,300,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-28
اپارتمان فروشی هوانیروز خرید و فروش

اپارتمان فروشی هوانیروز

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 5,800,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-25
فروش اپارتمان برج هاي هواپيمايي كشوري خرید و فروش

فروش اپارتمان برج هاي هواپيمايي كشوري

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,700,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-20
۱۳۰ متر ۳ خوابه فروشی/برج هواپیمای کشوری خرید و فروش

۱۳۰ متر ۳ خوابه فروشی/برج هواپیمای کشوری

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,700,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-20
زمین ۵۰۰ متری دوکله خرید و فروش

زمین ۵۰۰ متری دوکله

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 0
 • قیمت: 55,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-20
مستقلات فروشی 500 متری فروشی خرید و فروش

مستقلات فروشی 500 متری فروشی

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 33,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-20
۱۰۷ متر ۲ خوابه فروشی/مجتمع پارسیان خرید و فروش

۱۰۷ متر ۲ خوابه فروشی/مجتمع پارسیان

 • متراژ: 108 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,350,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-19
۹۶ متر ۲ خوابه فروشی/صیاد خرید و فروش

۹۶ متر ۲ خوابه فروشی/صیاد

 • متراژ: 96 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,800,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-15
127 متر 3 خوابه فروشی/اسکان سبز خرید و فروش

127 متر 3 خوابه فروشی/اسکان سبز

 • متراژ: 127 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 3,700,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-15
120 متر 2خوابه فروشی /یاس خرید و فروش

120 متر 2خوابه فروشی /یاس

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 6,360,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-12
ملک 300 متری بازسازی شده،فروشی/میلاد خرید و فروش

ملک 300 متری بازسازی شده،فروشی/میلاد

 • متراژ: 300 تعداد اتاق: 0
 • قیمت: 17,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-10
آپارتمان 135 متری 3خوابه فروشی/برج های آوا ویژه

آپارتمان 135 متری 3خوابه فروشی/برج های آوا

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,590,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-08
90 متر 2 خوابه فروشی/یاس ویژه

90 متر 2 خوابه فروشی/یاس

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,240,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-05
آپارتمان ۱۰۴ متری فروش/آبشار تهران ویژه

آپارتمان ۱۰۴ متری فروش/آبشار تهران

 • متراژ: 104 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,330,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-04
اپارتمان ۱۶۳ فروش شهرک گلستان خرید و فروش

اپارتمان ۱۶۳ فروش شهرک گلستان

 • متراژ: 163 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,240,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-03
آپارتمان ١٠٤ متری فروش مسکونی خرید و فروش

آپارتمان ١٠٤ متری فروش مسکونی

 • متراژ: 104 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,120,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-03
۱۰۷ متر فروشی/ سه کله برج اسمان ۲۲ خرید و فروش

۱۰۷ متر فروشی/ سه کله برج اسمان ۲۲

 • متراژ: 107 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,850,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-03
اپارتمان ۱۰4 متری دو خوابه فروشی خرید و فروش

اپارتمان ۱۰4 متری دو خوابه فروشی

 • متراژ: 104 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-03
فروش آپارتمان برج هانا خرید و فروش

فروش آپارتمان برج هانا

 • متراژ: 132 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 5,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-18
ویلایی فروشی ۲۰۸ متری خرید و فروش

ویلایی فروشی ۲۰۸ متری

 • متراژ: 208 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 11,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-13
ویلایی فروشی ۵۰۰ متری جنوبی خرید و فروش

ویلایی فروشی ۵۰۰ متری جنوبی

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 37,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-13
ویلایی فروشی ۳۰۰ متری خرید و فروش

ویلایی فروشی ۳۰۰ متری

 • متراژ: 300 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 20,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-12
86 متر 2 خوابه میدان ساحل خرید و فروش

86 متر 2 خوابه میدان ساحل

 • متراژ: 86 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,350,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-05
121 متری برج ترنج کوهک خرید و فروش

121 متری برج ترنج کوهک

 • متراژ: 121 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,720,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-30
فروش آپارتمان ۱۸۱ متری فول امکانات خرید و فروش

فروش آپارتمان ۱۸۱ متری فول امکانات

 • متراژ: 181 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 8,680,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-30
مستقلات فروشی ۵۰۰ متری خرید و فروش

مستقلات فروشی ۵۰۰ متری

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 33,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-24
150 متر 2 خوابه یاس 6 خرید و فروش

150 متر 2 خوابه یاس 6

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 6,450,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-23
87 متر 2خوابه قائم خرید و فروش

87 متر 2خوابه قائم

 • متراژ: 87 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,250,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-16
فروش آپارتمان بنفشه خرید و فروش

فروش آپارتمان بنفشه

 • متراژ: ١١٠ تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,816,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-10
فروش آپارتمان واحد105متری بنفشه یکم خرید و فروش

فروش آپارتمان واحد105متری بنفشه یکم

 • متراژ: 105 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 4,725,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
فروش آپارتمان واحد95 متری شهرک گلستان خرید و فروش

فروش آپارتمان واحد95 متری شهرک گلستان

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,850,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
فروش آپارتمان واحد155متری بنفشه یکم خرید و فروش

فروش آپارتمان واحد155متری بنفشه یکم

 • متراژ: 155 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 7,750,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
فروش آپارتمان واحد 127متری مجتمع امید دژبان خرید و فروش

فروش آپارتمان واحد 127متری مجتمع امید دژبان

 • متراژ: 127 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,810,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
برج صیاد خرید و فروش

برج صیاد

 • متراژ: 157 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 3,300,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
فروش آپارتمان نوساز 183متری سروستان خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز 183متری سروستان

 • متراژ: 183 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 9,150,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
فروش آپارتمان 300متری نوساز گلفام خرید و فروش

فروش آپارتمان 300متری نوساز گلفام

 • متراژ: 300 تعداد اتاق: 4
 • قیمت: 15,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
ویلایی فروشی ۵۰۰ متری خرید و فروش

ویلایی فروشی ۵۰۰ متری

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 4
 • قیمت: 37,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-23
فروش آپارتمان بنفشه خرید و فروش

فروش آپارتمان بنفشه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 6,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-17
فروش آپارتمان برج هاي هواپيمايي كشوري خرید و فروش

فروش آپارتمان برج هاي هواپيمايي كشوري

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 6,700,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-04
فروش آپارتمان نوساز لاله خرید و فروش

فروش آپارتمان نوساز لاله

 • متراژ: 80 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,200,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-04
فروش آپارتمان برج ايزديار خرید و فروش

فروش آپارتمان برج ايزديار

 • متراژ: 147 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 7,350,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-21
فروش آپارتمان مجتمع دنا خرید و فروش

فروش آپارتمان مجتمع دنا

 • متراژ: 77 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 2,300,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-18
فروش آپارتمان سروستان نوساز ویژه

فروش آپارتمان سروستان نوساز

 • متراژ: 183 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 10,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-13
فروش آپارتمان شهرك ياس ویژه

فروش آپارتمان شهرك ياس

 • متراژ: 83 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,660,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-13
فروش آپارتمان مجتمع مسكوني زيتون 95متر ویژه

فروش آپارتمان مجتمع مسكوني زيتون 95متر

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,200,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-07
فروش آپارتمان برج كوهك سه سال ساخت ویژه

فروش آپارتمان برج كوهك سه سال ساخت

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 3,750,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-02
فروش آپارتمان درياچه مجتمع قاعم ویژه

فروش آپارتمان درياچه مجتمع قاعم

 • متراژ: 83 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,660,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-31
فروش آپارتمان شهرك ياس ویژه

فروش آپارتمان شهرك ياس

 • متراژ: 80 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 1,600,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-31
فروش آپارتمان خیابان گلفام ویژه

فروش آپارتمان خیابان گلفام

 • متراژ: 132 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 7,260,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
فروش آپارتمان ویژه

فروش آپارتمان

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • قیمت: 4,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
فروش آپارتمان بلوار گلها ویژه

فروش آپارتمان بلوار گلها

 • متراژ: 270 تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 13,500,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
فروش آپارتمان ياس ویژه

فروش آپارتمان ياس

 • متراژ: ١٥٤ تعداد اتاق: 3
 • قیمت: 5,400,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
فروش ملك 300 متري مستغلات ویژه

فروش ملك 300 متري مستغلات

 • متراژ: 300 تعداد اتاق: 10
 • قیمت: 20,000,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25

جستجوی ملکنگران یافتن ملک مورد نظر خود نباشید

ما با استفاده از فایل هزاران مورد مسکن فروش و اجاره، فایل مورد نظر شما را در کمترین زمان ممکن خواهیم یافت.

چگونه فایل مورد نظر را پیدا کنیم

جهت یافتن فایل مسکن مورد نظر خود، با استفاده از فرم جستجو موجود در صفحات سایت اقدام به جستجوی فایل مسکن مورد علاقه خود نمائید.

آیا برای اتخاذ تصمیم بهتر نیاز به مشاوره یک حرفه ای دارید؟

مشاوران ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه املاک می باشند

با ما تماس بگیرید!