مشاورین مسکن افق

مشاورین املاک تهران
با ما تماس بگیرید : 44706010
اجاره سه خوابه شهرک راه اهن ویژه

اجاره سه خوابه شهرک راه اهن

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 18,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-03-09
رهن و‌اجاره بنفشه ها ویژه

رهن و‌اجاره بنفشه ها

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 15,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-03-09
اجاره اپارتمان دوخوابه ویژه

اجاره اپارتمان دوخوابه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 15,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-03-09
اجاره سه خوابه طلوع ویژه

اجاره سه خوابه طلوع

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,500,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-02-18
اپارتمان نوساز اجاره ویژه

اپارتمان نوساز اجاره

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 18,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-02-10
اپارتمان تکواحدی اجاره ویژه

اپارتمان تکواحدی اجاره

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-02-07
سه خوابه رهن کامل ویژه

سه خوابه رهن کامل

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,700,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-02-06
واحد اداري ویژه

واحد اداري

 • متراژ: 550 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 12,000,000,000 تومان اجاره: 1 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-01-29
اپارتمان ویو دریاچه ویژه

اپارتمان ویو دریاچه

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 4,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-01-17
رهن و اجاره ۳ خوابه ویژه

رهن و اجاره ۳ خوابه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-01-10
سه خوابه اجاره ویژه

سه خوابه اجاره

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 15,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1402-01-10
رهن و اجاره ویژه

رهن و اجاره

 • متراژ: 137 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 13,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-06-23
 رهن و اجاره ویژه

رهن و اجاره

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-06-19
رهن و اجاره رهن و اجاره

رهن و اجاره

 • متراژ: 105 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-06-14
رهن اداری رهن و اجاره

رهن اداری

 • متراژ: 105 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 950,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-06-06
رهن و اجاره رهن و اجاره

رهن و اجاره

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 18,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-06-02
رهن و اجاره رهن و اجاره

رهن و اجاره

 • متراژ: 107 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-05-30
رهن رهن و اجاره

رهن

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 2,000,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-05-30
اجاره اپارتمان تخلیه رهن و اجاره

اجاره اپارتمان تخلیه

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-05-29
رهن و اجاره تک واحدی رهن و اجاره

رهن و اجاره تک واحدی

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-05-28
 برج رزلند ویو‌دریاچه رهن و اجاره

برج رزلند ویو‌دریاچه

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 18,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-04-08
اجاره 160متری لوکس بنفشه4 رهن و اجاره

اجاره 160متری لوکس بنفشه4

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 27,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-03-10
اجاره مغازه طلافروشی رهن و اجاره

اجاره مغازه طلافروشی

 • متراژ: 15 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-03-07
اجاره دربستی سه واحدی 300متری رهن و اجاره

اجاره دربستی سه واحدی 300متری

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 3,000,000,000 تومان اجاره: 15,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-03-05
رهن 145متری 3خوابه سروستان رهن و اجاره

رهن 145متری 3خوابه سروستان

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 13,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-02-21
رهن 140متری خیابان بنفشه رهن و اجاره

رهن 140متری خیابان بنفشه

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 1,100,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-02-21
رهن آپارتمان 76متری شهرک یاس رهن و اجاره

رهن آپارتمان 76متری شهرک یاس

 • متراژ: 76 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 370,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-02-21
اجاره واحد 120متری دهکده المپیک رهن و اجاره

اجاره واحد 120متری دهکده المپیک

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 620,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-02-21
اجاره 175متری خیابان قائم ویژه

اجاره 175متری خیابان قائم

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-28
رهن 115متری دهکده المپیک ویژه

رهن 115متری دهکده المپیک

 • متراژ: 115 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-28
اجاره واحد اداری 106 متری برامیرکبیر رهن و اجاره

اجاره واحد اداری 106 متری برامیرکبیر

 • متراژ: 106 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-24
اجاره مغازه 140متری امیر کبیر رهن و اجاره

اجاره مغازه 140متری امیر کبیر

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 55,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-24
اجاره 135 متری یاس 4 رهن و اجاره

اجاره 135 متری یاس 4

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-24
اجاره 128 متری برج پارسیا رهن و اجاره

اجاره 128 متری برج پارسیا

 • متراژ: 128 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-23
رهن 160 متری 3 خوابه میدان اتریش رهن و اجاره

رهن 160 متری 3 خوابه میدان اتریش

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 900,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-22
رهن 78 متری 2 خوابه دژبان رهن و اجاره

رهن 78 متری 2 خوابه دژبان

 • متراژ: 78 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 380,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-22
رهن 185 متری 3 خوابه قائم رهن و اجاره

رهن 185 متری 3 خوابه قائم

 • متراژ: 185 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,200,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-22
رهن 120 متری همکف خیابان بنفشه رهن و اجاره

رهن 120 متری همکف خیابان بنفشه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-21
اجاره 85 متری 2 خوابه لوکس ویژه

اجاره 85 متری 2 خوابه لوکس

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 410,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1401-01-21
آپارتمان سه نبش هوانیروز رهن و اجاره

آپارتمان سه نبش هوانیروز

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 15,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-11-18
آپارتمان 90متری شهرک یاس رهن و اجاره

آپارتمان 90متری شهرک یاس

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-11-13
تک واحدی قائم رهن و اجاره

تک واحدی قائم

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-11-11
105 متر سند اداری امیرکبیر رهن و اجاره

105 متر سند اداری امیرکبیر

 • متراژ: 105 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-09-13
125 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

125 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-07-26
176 متر 3 خوابه برج خاتم رهن و اجاره

176 متر 3 خوابه برج خاتم

 • متراژ: 176 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 2,000,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-03-19
120 متر 2 خوابه فول بازسازی رهن و اجاره

120 متر 2 خوابه فول بازسازی

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-12
127 متر 3 خوابه برج های هانا رهن و اجاره

127 متر 3 خوابه برج های هانا

 • متراژ: 127 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-11
180 متر 4 خوابه قائم رهن و اجاره

180 متر 4 خوابه قائم

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 4
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 10,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-08
75 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

75 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-26
104 متر 2 خوابه رازقی رهن و اجاره

104 متر 2 خوابه رازقی

 • متراژ: 104 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 7,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-26
280 متر 4 خوابه تریپلکس رهن و اجاره

280 متر 4 خوابه تریپلکس

 • متراژ: 280 تعداد اتاق: 4
 • رهن: 2,000,000,000 تومان اجاره: 20,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-22
160 متر 3 خوابه ایزدیار / اجاره مسکونی رهن و اجاره

160 متر 3 خوابه ایزدیار / اجاره مسکونی

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-12-06
۱۶۸ متر برج المپیک خاتم/اجاره مسکونی رهن و اجاره

۱۶۸ متر برج المپیک خاتم/اجاره مسکونی

 • متراژ: 168 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-11-20
واحد ۱۲۰ متری سه خوابه/اجاره مسکونی رهن و اجاره

واحد ۱۲۰ متری سه خوابه/اجاره مسکونی

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 7,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-11-20
170 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

170 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 850,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-11-18
۱۶۸ متر سه خواب مستر دریاچه چیتگر رهن و اجاره

۱۶۸ متر سه خواب مستر دریاچه چیتگر

 • متراژ: 168 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-20
109 متر برج آسمان 18 دریاچه خلیج فارس چیتگر رهن و اجاره

109 متر برج آسمان 18 دریاچه خلیج فارس چیتگر

 • متراژ: 109 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-20
102 متر 2 خوابه اجاره / برج پردیس دانشگاه تهران رهن و اجاره

102 متر 2 خوابه اجاره / برج پردیس دانشگاه تهران

 • متراژ: 102 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-17
آپارتمان 165 متر دو خوابه تمیز/بنفشه رهن و اجاره

آپارتمان 165 متر دو خوابه تمیز/بنفشه

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 8,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-14
140 متری سه خواب / برج برلیان رهن و اجاره

140 متری سه خواب / برج برلیان

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-13
۶۴ متری شیک وتمیز/اجاره رهن و اجاره

۶۴ متری شیک وتمیز/اجاره

 • متراژ: 64 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-13
اجاره 118 متری 2 خوابه برج رضوان رهن و اجاره

اجاره 118 متری 2 خوابه برج رضوان

 • متراژ: 118 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 6,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-09
رهن 125 متری موقعیت اداری نوساز رهن و اجاره

رهن 125 متری موقعیت اداری نوساز

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-09
اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری نوساز،سه خوابه با ویو دریاچه رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری نوساز،سه خوابه با ویو دریاچه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
اجاره آپارتمان 106 متری شهرک ساحل رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 106 متری شهرک ساحل

 • متراژ: 106 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-06
175متر 3 خوابه اجاره/قائم رهن و اجاره

175متر 3 خوابه اجاره/قائم

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 550,000,000 تومان اجاره: 10,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-30
90 متر نوسازی شده اجاره/یاس رهن و اجاره

90 متر نوسازی شده اجاره/یاس

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 8,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-30
۹۵ متر ۲ خوابه اجاره /قائم رهن و اجاره

۹۵ متر ۲ خوابه اجاره /قائم

 • متراژ: ۹۵ تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-23
170متر 3 خوابه اجاره/بنفشه رهن و اجاره

170متر 3 خوابه اجاره/بنفشه

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-16
150 متر لوکس اجاره / برج ایزدیار رهن و اجاره

150 متر لوکس اجاره / برج ایزدیار

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 18,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-12
113 متر 2خوابه تمیز اجاره/نور رهن و اجاره

113 متر 2خوابه تمیز اجاره/نور

 • متراژ: 113 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-12
85 متر 2 خوابه اجاره/سروستان رهن و اجاره

85 متر 2 خوابه اجاره/سروستان

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-10
170متر 3 خوابه اجاره/بنفشه رهن و اجاره

170متر 3 خوابه اجاره/بنفشه

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-07
آپارتمان ۱۳۰ متر دوخوابه اجاره/رز رهن و اجاره

آپارتمان ۱۳۰ متر دوخوابه اجاره/رز

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-04
110 متر اجاره برج های آسمان/دریاچه رهن و اجاره

110 متر اجاره برج های آسمان/دریاچه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 5,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-03
ویلایی. دو خوابه. ۱۳۰ متر. رهن و اجاره

ویلایی. دو خوابه. ۱۳۰ متر.

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-18
125متری دو خواب شهرک گلستان رهن و اجاره

125متری دو خواب شهرک گلستان

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 8,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-29
برج قائم دو شمال دریاچه ۸۸ متر فول رهن و اجاره

برج قائم دو شمال دریاچه ۸۸ متر فول

 • متراژ: 88 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-29
آپارتمان 145 متری میلاد رهن و اجاره

آپارتمان 145 متری میلاد

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 230,000,000 تومان اجاره: 5,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-28
95 متر 2 خوابه کاج رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه کاج

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 11,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-24
110 متر تکواحدى شیک تخلیه رهن و اجاره

110 متر تکواحدى شیک تخلیه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 8,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-24
190 متر نوساز کلید نخورده رهن و اجاره

190 متر نوساز کلید نخورده

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 1,500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-24
145 متر لوکس بنفشه رهن و اجاره

145 متر لوکس بنفشه

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 900,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-21
آپارتمان ۱۱۰ متر، دو خوابه رهن و اجاره

آپارتمان ۱۱۰ متر، دو خوابه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 9,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-29
143 متر 3 خوابه نوساز بنفشه رهن و اجاره

143 متر 3 خوابه نوساز بنفشه

 • متراژ: 143 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-29
آپارتمان ۹۰متری دوخواب سروستان رهن و اجاره

آپارتمان ۹۰متری دوخواب سروستان

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-26
138 متر 3 خوابه بنفشه رهن و اجاره

138 متر 3 خوابه بنفشه

 • متراژ: 138 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-25
۱۲۵متر/اداری/بر امیرکبیر/۳طرف نورگیر/۲تا بالکن رهن و اجاره

۱۲۵متر/اداری/بر امیرکبیر/۳طرف نورگیر/۲تا بالکن

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-24
آپارتمان ۱۸۰ متری ۳ خواب فول رهن و اجاره

آپارتمان ۱۸۰ متری ۳ خواب فول

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 750,000,000 تومان اجاره: 6,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-24
آپارتمان ۸۵ متری دو خواب رهن و اجاره

آپارتمان ۸۵ متری دو خواب

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-24
اجاره خانه ویلایی ۵۰۰متری رهن و اجاره

اجاره خانه ویلایی ۵۰۰متری

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 8
 • رهن: 5,500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-24
134 متر نوساز بنفشه یک رهن و اجاره

134 متر نوساز بنفشه یک

 • متراژ: 134 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 850,000,000 تومان اجاره: تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-23
آپارتمان ٤٥ متری تمیز رهن و اجاره

آپارتمان ٤٥ متری تمیز

 • متراژ: 45 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-22
۱۳۵ متری برج های پارسیا سه خواب رهن و اجاره

۱۳۵ متری برج های پارسیا سه خواب

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 8,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-22
تک واحدی ۱۲۰ متر دهکده المپیک رهن و اجاره

تک واحدی ۱۲۰ متر دهکده المپیک

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-19
160 متر 2 خوابه قائم4 رهن و اجاره

160 متر 2 خوابه قائم4

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-18
آپارتمان ۱۳۰ متری ۲ خواب بنفشه رهن و اجاره

آپارتمان ۱۳۰ متری ۲ خواب بنفشه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-18
آپارتمان2خوابه136متر دهکده المپیک رهن و اجاره

آپارتمان2خوابه136متر دهکده المپیک

 • متراژ: 136 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-18
اجاره 2خوابه 107 متری-نزدیک دریاچه چیتگر رهن و اجاره

اجاره 2خوابه 107 متری-نزدیک دریاچه چیتگر

 • متراژ: 107 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-18
۹۰ متری دو خوابه شخصی ساز در شهرک راه اهن رهن و اجاره

۹۰ متری دو خوابه شخصی ساز در شهرک راه اهن

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-18
واحد 150 متری سروستان رهن و اجاره

واحد 150 متری سروستان

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
واحد 183 متری قائم رهن و اجاره

واحد 183 متری قائم

 • متراژ: 183 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
واحد ویلایی دوبلکس خیابان قائم رهن و اجاره

واحد ویلایی دوبلکس خیابان قائم

 • متراژ: 510 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 12,000,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
واحد 147 متری اقاقیا رهن و اجاره

واحد 147 متری اقاقیا

 • متراژ: 147 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
واحد 130متری برج آفتاب رهن و اجاره

واحد 130متری برج آفتاب

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
واحد 65متری بنفشه رهن و اجاره

واحد 65متری بنفشه

 • متراژ: 65 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
آپارتمان 135 متر 2 خوابه رهن و اجاره

آپارتمان 135 متر 2 خوابه

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 5,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
83 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

83 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 83 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
175 متر تکواحدی سروستان رهن و اجاره

175 متر تکواحدی سروستان

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 900,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
140 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

140 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 900,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
190متری تک واحدی سروستان رهن و اجاره

190متری تک واحدی سروستان

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
208متری دربست هوانیروز رهن و اجاره

208متری دربست هوانیروز

 • متراژ: 208 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
170متری 3خوابه سروستان رهن و اجاره

170متری 3خوابه سروستان

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 850,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
250متری بنفشه رهن و اجاره

250متری بنفشه

 • متراژ: 250 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 15,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
114متری برج آریانا رهن و اجاره

114متری برج آریانا

 • متراژ: 114 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
175متری سروستان رهن و اجاره

175متری سروستان

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 8,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
آپارتمان ۱۳۷ متری سه خوابه رهن و اجاره

آپارتمان ۱۳۷ متری سه خوابه

 • متراژ: 137 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-19
125 متر 2 خوابه هوانیروز کلید نخورده رهن و اجاره

125 متر 2 خوابه هوانیروز کلید نخورده

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-08
2 واحد 125 متری دربست رهن و اجاره

2 واحد 125 متری دربست

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 15,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-08
اجاره آپارتمان ۶۴ متری ۲ خواب میدان اتریش رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۶۴ متری ۲ خواب میدان اتریش

 • متراژ: 64 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-07
مغازه میوه فروشی ۲۵متر بر بلوار امیر کبیر رهن و اجاره

مغازه میوه فروشی ۲۵متر بر بلوار امیر کبیر

 • متراژ: 25 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 15,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-05
115 متر 2 خوابه بنفشه 2 رهن و اجاره

115 متر 2 خوابه بنفشه 2

 • متراژ: 115 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-05
272 متر مغازه امیرکبیر رهن و اجاره

272 متر مغازه امیرکبیر

 • متراژ: 272 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 5,000,000,000 تومان اجاره: 100,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-05
170 متر 3 خوابه بنفشه 2 رهن و اجاره

170 متر 3 خوابه بنفشه 2

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,200,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-04
خانه ویلای ۱۵۵متر ۳خواب رهن و اجاره

خانه ویلای ۱۵۵متر ۳خواب

 • متراژ: 155 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-29
120 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

120 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-27
175 متر 3 خوابه سروستان رهن و اجاره

175 متر 3 خوابه سروستان

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,200,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-27
95 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-26
67 متر 1 خوابه لاله رهن و اجاره

67 متر 1 خوابه لاله

 • متراژ: 67 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-26
110 متر آپارتمان 2 خوابه یاس 11 رهن و اجاره

110 متر آپارتمان 2 خوابه یاس 11

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 6,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-24
165 متر 3 خواب یاس رهن و اجاره

165 متر 3 خواب یاس

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-23
75 متر 2 خوابه شهرک یاس رهن و اجاره

75 متر 2 خوابه شهرک یاس

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-21
آپارتمان 2خوابه رهن کامل رهن و اجاره

آپارتمان 2خوابه رهن کامل

 • متراژ: 115 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-17
۱۵۰ متر ۲ خوابه رهن و اجاره

۱۵۰ متر ۲ خوابه

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-12
110 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

110 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-12
ویلا دوبلکس نوسازشهرک چشمه رهن و اجاره

ویلا دوبلکس نوسازشهرک چشمه

 • متراژ: 310 تعداد اتاق: 4
 • رهن: 2,500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-12
125 متر 2 خوابه هوانیروز رهن و اجاره

125 متر 2 خوابه هوانیروز

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-11
107 متر 2 خوابه دانشگاه شریف رهن و اجاره

107 متر 2 خوابه دانشگاه شریف

 • متراژ: 107 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-10
130 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

130 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-10
120 متر مسکونی موقعیت اداری رهن و اجاره

120 متر مسکونی موقعیت اداری

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 850,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-09
95 متر 2 خوابه قائم رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه قائم

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-08
190 متر 3 خوابه قائم رهن و اجاره

190 متر 3 خوابه قائم

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,200,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-08
۱۱۰ متر ۲ خوابه بنفشه رهن و اجاره

۱۱۰ متر ۲ خوابه بنفشه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-06
70 متر تک خواب هوانیروز رهن و اجاره

70 متر تک خواب هوانیروز

 • متراژ: 70 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-25
70 متر سند اداری امیرکبیر رهن و اجاره

70 متر سند اداری امیرکبیر

 • متراژ: 70 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 750,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-24
85 متر سند اداری امیر کبیر رهن و اجاره

85 متر سند اداری امیر کبیر

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-24
135 متر اداری سند اداری رهن و اجاره

135 متر اداری سند اداری

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 1,400,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-24
161 متری شهرک چشمه رهن و اجاره

161 متری شهرک چشمه

 • متراژ: 161 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
برج های هانا ۱۲۵ متر سه خوابه رهن و اجاره

برج های هانا ۱۲۵ متر سه خوابه

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
آپارتمان لوکس . ۹۰متر . دو خوابه رهن و اجاره

آپارتمان لوکس . ۹۰متر . دو خوابه

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
45 متر تجاری گلها رهن و اجاره

45 متر تجاری گلها

 • متراژ: 45 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 13,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
آپارتمان،۱۳۰متر،۲خوابه رهن و اجاره

آپارتمان،۱۳۰متر،۲خوابه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
95 متر 2 خوابه اتریش رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه اتریش

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-17
110 متر نوساز یاس رهن و اجاره

110 متر نوساز یاس

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-09
اجاره آپارتمان شهرک گلستان۱۳۵متری شخصی ساز رهن و اجاره

اجاره آپارتمان شهرک گلستان۱۳۵متری شخصی ساز

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-08
165 متر موقعیت اداری امیرکبیر رهن و اجاره

165 متر موقعیت اداری امیرکبیر

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 1,200,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-08
۹۵ متری لاله رهن و اجاره

۹۵ متری لاله

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 550,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-08
95 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-07
160 متر 3 خوابه سروستان رهن و اجاره

160 متر 3 خوابه سروستان

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-06
280 متر تکواحدی بنفشه رهن و اجاره

280 متر تکواحدی بنفشه

 • متراژ: 280 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 2,200,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-06
170 متر 3خ سروستان رهن و اجاره

170 متر 3خ سروستان

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 5,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-06
90 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

90 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-03
130 متر 2 خوابه با بنفشه رهن و اجاره

130 متر 2 خوابه با بنفشه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 325,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-03
110 متر 2 خوابه یاس 12 رهن و اجاره

110 متر 2 خوابه یاس 12

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-03
155 متر فلت سند اداری امیرکبیر رهن و اجاره

155 متر فلت سند اداری امیرکبیر

 • متراژ: 155 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 15,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-02
85 متر 2 خوابه قائم رهن و اجاره

85 متر 2 خوابه قائم

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-01
۱۱۶ متر آپارتمان بنفشه 13 رهن و اجاره

۱۱۶ متر آپارتمان بنفشه 13

 • متراژ: 116 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-30
رهن و اجاره آپارتمان ۲۰۰ متری رهن و اجاره

رهن و اجاره آپارتمان ۲۰۰ متری

 • متراژ: 200 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 13,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-29
125 متر 2خواب در شهرک گلستان غربی رهن و اجاره

125 متر 2خواب در شهرک گلستان غربی

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-29
آپارتمان 120 متری شهرک چشمه رهن و اجاره

آپارتمان 120 متری شهرک چشمه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
برج دوقولوی المپیک رهن و اجاره

برج دوقولوی المپیک

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 15,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
125 متر سه خوابه ساحل رهن و اجاره

125 متر سه خوابه ساحل

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
86 متر 2 خوابه امید دژبان / کوهستان رهن و اجاره

86 متر 2 خوابه امید دژبان / کوهستان

 • متراژ: 86 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
۶۵متر موقعیت اداری ومسکونی رهن و اجاره

۶۵متر موقعیت اداری ومسکونی

 • متراژ: 65 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
160 متر 2 خوابه دربست ویلایی رهن و اجاره

160 متر 2 خوابه دربست ویلایی

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
130متر-دوخواب-سه واحده - مبلغ قابل تبدیل رهن و اجاره

130متر-دوخواب-سه واحده - مبلغ قابل تبدیل

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
واحد150 متری یاس 8 رهن و اجاره

واحد150 متری یاس 8

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
آپارتمان 120 متری یاس 8 رهن و اجاره

آپارتمان 120 متری یاس 8

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
180متر تکواحدی سروستان رهن و اجاره

180متر تکواحدی سروستان

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
آپارتمان ویو کامل دریاچه.کل واحد آفتابگیر رهن و اجاره

آپارتمان ویو کامل دریاچه.کل واحد آفتابگیر

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
80 متر 2خوابه رهن کامل رهن و اجاره

80 متر 2خوابه رهن کامل

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
آپارتمان 180متر٣خواب ط٢(رهن کامل) رهن و اجاره

آپارتمان 180متر٣خواب ط٢(رهن کامل)

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
آپارتمان دربستی ۳طبقه بازسازی کامل رهن و اجاره

آپارتمان دربستی ۳طبقه بازسازی کامل

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,300,000,000 تومان اجاره: 20,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
 آپارتمان 75 متر تک واحدی در شهرک یاس رهن و اجاره

آپارتمان 75 متر تک واحدی در شهرک یاس

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 370,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
130 متر 2 خوابه رازقی رهن و اجاره

130 متر 2 خوابه رازقی

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
145متر 3 خوابه بنفشه رهن و اجاره

145متر 3 خوابه بنفشه

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21
37 متر مغازه تجاری بین کاج و گلها رهن و اجاره

37 متر مغازه تجاری بین کاج و گلها

 • متراژ: 37 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 35,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21
100 متر بنفشه رهن و اجاره

100 متر بنفشه

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21

جستجوی ملکنگران یافتن ملک مورد نظر خود نباشید

ما با استفاده از فایل هزاران مورد مسکن فروش و اجاره، فایل مورد نظر شما را در کمترین زمان ممکن خواهیم یافت.

چگونه فایل مورد نظر را پیدا کنیم

جهت یافتن فایل مسکن مورد نظر خود، با استفاده از فرم جستجو موجود در صفحات سایت اقدام به جستجوی فایل مسکن مورد علاقه خود نمائید.

آیا برای اتخاذ تصمیم بهتر نیاز به مشاوره یک حرفه ای دارید؟

مشاوران ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه املاک می باشند

با ما تماس بگیرید!