مشاورین مسکن افق

مشاورین املاک تهران
با ما تماس بگیرید : 44706010
125 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

125 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 750,000,000 تومان اجاره: 9 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-07-26
176 متر 3 خوابه برج خاتم رهن و اجاره

176 متر 3 خوابه برج خاتم

 • متراژ: 176 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,400,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-03-19
120 متر 2 خوابه فول بازسازی رهن و اجاره

120 متر 2 خوابه فول بازسازی

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 550,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-12
127 متر 3 خوابه برج های هانا رهن و اجاره

127 متر 3 خوابه برج های هانا

 • متراژ: 127 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-11
180 متر 4 خوابه قائم رهن و اجاره

180 متر 4 خوابه قائم

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 4
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 6,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-02-08
75 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

75 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-26
104 متر 2 خوابه رازقی رهن و اجاره

104 متر 2 خوابه رازقی

 • متراژ: 104 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 4,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-26
280 متر 4 خوابه تریپلکس رهن و اجاره

280 متر 4 خوابه تریپلکس

 • متراژ: 280 تعداد اتاق: 4
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 20,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1400-01-22
160 متر 3 خوابه ایزدیار / اجاره مسکونی رهن و اجاره

160 متر 3 خوابه ایزدیار / اجاره مسکونی

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-12-06
۱۶۸ متر برج المپیک خاتم/اجاره مسکونی رهن و اجاره

۱۶۸ متر برج المپیک خاتم/اجاره مسکونی

 • متراژ: 168 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 12,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-11-20
واحد ۱۲۰ متری سه خوابه/اجاره مسکونی رهن و اجاره

واحد ۱۲۰ متری سه خوابه/اجاره مسکونی

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-11-20
170 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

170 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-11-18
۱۶۸ متر سه خواب مستر دریاچه چیتگر رهن و اجاره

۱۶۸ متر سه خواب مستر دریاچه چیتگر

 • متراژ: 168 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-20
109 متر برج آسمان 18 دریاچه خلیج فارس چیتگر رهن و اجاره

109 متر برج آسمان 18 دریاچه خلیج فارس چیتگر

 • متراژ: 109 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 230,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-20
102 متر 2 خوابه اجاره / برج پردیس دانشگاه تهران رهن و اجاره

102 متر 2 خوابه اجاره / برج پردیس دانشگاه تهران

 • متراژ: 102 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 180,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-17
آپارتمان 165 متر دو خوابه تمیز/بنفشه رهن و اجاره

آپارتمان 165 متر دو خوابه تمیز/بنفشه

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-14
140 متری سه خواب / برج برلیان رهن و اجاره

140 متری سه خواب / برج برلیان

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-13
۶۴ متری شیک وتمیز/اجاره رهن و اجاره

۶۴ متری شیک وتمیز/اجاره

 • متراژ: 64 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-13
118 متر 2 خوابه تمیز/برج رضوان رهن و اجاره

118 متر 2 خوابه تمیز/برج رضوان

 • متراژ: 118 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-09
125 متری موقعیت اداری نوساز رهن و اجاره

125 متری موقعیت اداری نوساز

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-09
آپارتمان ۱۲۰ متری نوساز،سه خوابه با ویو دریاچه رهن و اجاره

آپارتمان ۱۲۰ متری نوساز،سه خوابه با ویو دریاچه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 460,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-08
106 متر ۲ خوابه اجاره/شهرک ساحل رهن و اجاره

106 متر ۲ خوابه اجاره/شهرک ساحل

 • متراژ: 106 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-10-06
175متر 3 خوابه اجاره/قائم ویژه

175متر 3 خوابه اجاره/قائم

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 550,000,000 تومان اجاره: 10,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-30
90 متر نوسازی شده اجاره/یاس رهن و اجاره

90 متر نوسازی شده اجاره/یاس

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 4,200,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-30
اپارتمان،۱۳۰متری،دوخواب/اجاره رهن و اجاره

اپارتمان،۱۳۰متری،دوخواب/اجاره

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 550,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-23
۹۵ متر ۲ خوابه اجاره /قائم رهن و اجاره

۹۵ متر ۲ خوابه اجاره /قائم

 • متراژ: ۹۵ تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-23
170متر 3 خوابه اجاره/بنفشه رهن و اجاره

170متر 3 خوابه اجاره/بنفشه

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-16
150 متر لوکس اجاره / برج ایزدیار ویژه

150 متر لوکس اجاره / برج ایزدیار

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-12
132 متر 3 خوابه اجاره/برج صدا و سیما رهن و اجاره

132 متر 3 خوابه اجاره/برج صدا و سیما

 • متراژ: 132 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 550,000,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-12
113 متر 2خوابه تمیز اجاره/نور ویژه

113 متر 2خوابه تمیز اجاره/نور

 • متراژ: 113 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-12
85 متر 2 خوابه اجاره/سروستان رهن و اجاره

85 متر 2 خوابه اجاره/سروستان

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 110,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-10
87 متر 2 خوابه اجاره/سروستان رهن و اجاره

87 متر 2 خوابه اجاره/سروستان

 • متراژ: 87 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-10
170 متر 3 خوابه اجاره/سروستان رهن و اجاره

170 متر 3 خوابه اجاره/سروستان

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 4,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-08
120متر ، 2خواب اجاره /المپیک رهن و اجاره

120متر ، 2خواب اجاره /المپیک

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 80,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-08
170متر 3 خوابه اجاره/بنفشه رهن و اجاره

170متر 3 خوابه اجاره/بنفشه

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-07
180 متری 3 خواب اجاره/سروستان رهن و اجاره

180 متری 3 خواب اجاره/سروستان

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-05
آپارتمان ۱۳۰ متر دوخوابه اجاره/رز رهن و اجاره

آپارتمان ۱۳۰ متر دوخوابه اجاره/رز

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-04
آپارتمان 108 متری اجاره / شهرک صدرا رهن و اجاره

آپارتمان 108 متری اجاره / شهرک صدرا

 • متراژ: 108 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-04
برج آسمان، 108 متر، اجاره، 2 خواب،ویو دریاچه رهن و اجاره

برج آسمان، 108 متر، اجاره، 2 خواب،ویو دریاچه

 • متراژ: 108 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 410,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-04
110 متر اجاره برج های آسمان/دریاچه ویژه

110 متر اجاره برج های آسمان/دریاچه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-03
۱۸۰ متری تک واحدی ۳ خواب اجاره مسکونی رهن و اجاره

۱۸۰ متری تک واحدی ۳ خواب اجاره مسکونی

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-09-02
بر اصلی بلوار امیرکبیر، اجاره، قابلیت اداری رهن و اجاره

بر اصلی بلوار امیرکبیر، اجاره، قابلیت اداری

 • متراژ: 101 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-28
۷۵ متر اجاره دو خوابه راه آهن رهن و اجاره

۷۵ متر اجاره دو خوابه راه آهن

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 205,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-27
آپارتمان اجاره ای 107متر دو خواب نزدیک دریاچه چیتگر رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای 107متر دو خواب نزدیک دریاچه چیتگر

 • متراژ: 107 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 140,000,000 تومان اجاره: 2,900,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-21
آپارتمان 85 متر 2 خوابه بازسازی کامل رهن و اجاره

آپارتمان 85 متر 2 خوابه بازسازی کامل

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 2,700,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-18
ویلایی. دو خوابه. ۱۳۰ متر. رهن و اجاره

ویلایی. دو خوابه. ۱۳۰ متر.

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-18
آپارتمان اجاره ای نورگیر . خوش نقشه. رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای نورگیر . خوش نقشه.

 • متراژ: 80 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-15
آپارتمان اجاره ای ۱۲۵ متری فول بازسازی شده رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای ۱۲۵ متری فول بازسازی شده

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 340,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-12
 آپارتمان اجاره ای 105 متری برج امام حسن مجتبی رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای 105 متری برج امام حسن مجتبی

 • متراژ: 105 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-11
آپارتمان اجاره ای 60متر دوخواب خوش نقشه المپیک رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای 60متر دوخواب خوش نقشه المپیک

 • متراژ: 60 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-11
آپارتمان اجاره ای ۱۱۵ متری .دوخواب.بازسازی شده رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای ۱۱۵ متری .دوخواب.بازسازی شده

 • متراژ: 115 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-10
آپارتمان اجاره ای۷۴متری شهرک یاس رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای۷۴متری شهرک یاس

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 210,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-08
آپارتمان اجاره ای 75 متری روغن نباتی امیددژبان منطقه 22 رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای 75 متری روغن نباتی امیددژبان منطقه 22

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 70,000,000 تومان اجاره: 2,300,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-08
اجاره آپارتمان110 متری در نور رهن و اجاره

اجاره آپارتمان110 متری در نور

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-07
آپارتمان اجاره ای 80 متری مجتمع قائم2 رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای 80 متری مجتمع قائم2

 • متراژ: 80 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-07
آپارتمان اجاره ای 136 متر 3 خوابه در محیطی آرام و دنج رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای 136 متر 3 خوابه در محیطی آرام و دنج

 • متراژ: 136 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-08-03
125متری دو خواب شهرک گلستان رهن و اجاره

125متری دو خواب شهرک گلستان

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-29
آپارتمان ۶۳ متری دهکده رهن و اجاره

آپارتمان ۶۳ متری دهکده

 • متراژ: 63 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 170,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-29
برج قائم دو شمال دریاچه ۸۸ متر فول رهن و اجاره

برج قائم دو شمال دریاچه ۸۸ متر فول

 • متراژ: 88 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-29
آپارتمان 145 متری میلاد رهن و اجاره

آپارتمان 145 متری میلاد

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 230,000,000 تومان اجاره: 5,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-28
95 متر 2 خوابه کاج رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه کاج

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-24
110 متر تکواحدى شیک تخلیه رهن و اجاره

110 متر تکواحدى شیک تخلیه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 270,000,000 تومان اجاره: 2,700,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-24
190 متر نوساز کلید نخورده ویژه

190 متر نوساز کلید نخورده

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-24
187متر3خواب راه آهن میدان اتریش رهن و اجاره

187متر3خواب راه آهن میدان اتریش

 • متراژ: 187 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-24
آپارتمان 130 متر دوخوابه در برج رهن و اجاره

آپارتمان 130 متر دوخوابه در برج

 • متراژ: 129 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 380,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-23
95 متر 2 خوابه قائم رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه قائم

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 120,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-21
145 متر لوکس بنفشه رهن و اجاره

145 متر لوکس بنفشه

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 550,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-21
آپارتمان اجاره ای ۱۸۶متر سه خوابه سروستان۱۲ رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای ۱۸۶متر سه خوابه سروستان۱۲

 • متراژ: 187 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-13
اجاره آپارتمان 100 متر 2 خوابه خیام رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 100 متر 2 خوابه خیام

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-10
اجاره آپارتمان ۱۲۰متری در شهرک راه اهن رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ۱۲۰متری در شهرک راه اهن

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-09
آپارتمان اجاره ای 90 متری قائم رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای 90 متری قائم

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 180,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-07
آپارتمان 130 متری طبقه 12برج باویوی دریاچه وکوه رهن و اجاره

آپارتمان 130 متری طبقه 12برج باویوی دریاچه وکوه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-06
آپارتمان اجاره ای 95 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای 95 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 60,000,000 تومان اجاره: 3,200,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-07-01
آپارتمان اجاره ای 187متر 3خواب فول یاس ۹ رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای 187متر 3خواب فول یاس ۹

 • متراژ: 187 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-30
آپارتمان ۱۱۰ متر، دو خوابه رهن و اجاره

آپارتمان ۱۱۰ متر، دو خوابه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-29
143 متر 3 خوابه نوساز بنفشه رهن و اجاره

143 متر 3 خوابه نوساز بنفشه

 • متراژ: 143 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 8,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-29
135 متر 2 خوابه هاشم زاده رهن و اجاره

135 متر 2 خوابه هاشم زاده

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-26
آپارتمان ۹۰متری دوخواب سروستان رهن و اجاره

آپارتمان ۹۰متری دوخواب سروستان

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-26
138 متر 3 خوابه بنفشه رهن و اجاره

138 متر 3 خوابه بنفشه

 • متراژ: 138 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 550,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-25
125 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

125 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-24
۱۲۵متر/اداری/بر امیرکبیر/۳طرف نورگیر/۲تا بالکن رهن و اجاره

۱۲۵متر/اداری/بر امیرکبیر/۳طرف نورگیر/۲تا بالکن

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-24
آپارتمان ۱۸۰ متری ۳ خواب فول رهن و اجاره

آپارتمان ۱۸۰ متری ۳ خواب فول

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 6,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-24
آپارتمان ۸۵ متری دو خواب رهن و اجاره

آپارتمان ۸۵ متری دو خواب

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 240,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-24
اجاره خانه ویلایی ۵۰۰متری رهن و اجاره

اجاره خانه ویلایی ۵۰۰متری

 • متراژ: 500 تعداد اتاق: 8
 • رهن: 3,700,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-24
134 متر نوساز بنفشه یک رهن و اجاره

134 متر نوساز بنفشه یک

 • متراژ: 134 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-23
آپارتمان ٤٥ متری تمیز رهن و اجاره

آپارتمان ٤٥ متری تمیز

 • متراژ: 45 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 60,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-22
80 متر 2 خوابه میدان اتریش رهن و اجاره

80 متر 2 خوابه میدان اتریش

 • متراژ: 80 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-22
آپارتمان ۶۶ متر یکخوابه المپیک رهن و اجاره

آپارتمان ۶۶ متر یکخوابه المپیک

 • متراژ: 66 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 180,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-22
۱۳۵ متری برج های پارسیا سه خواب رهن و اجاره

۱۳۵ متری برج های پارسیا سه خواب

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 330,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-22
آپارتمان دهکده المپیک ۱۲۰ متر رهن و اجاره

آپارتمان دهکده المپیک ۱۲۰ متر

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 2,700,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-20
تک واحدی ۱۲۰ متر دهکده المپیک رهن و اجاره

تک واحدی ۱۲۰ متر دهکده المپیک

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-19
160 متر 2 خوابه قائم4 رهن و اجاره

160 متر 2 خوابه قائم4

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-18
آپارتمان ۱۳۰ متری ۲ خواب بنفشه رهن و اجاره

آپارتمان ۱۳۰ متری ۲ خواب بنفشه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 330,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-18
آپارتمان2خوابه136متر دهکده المپیک رهن و اجاره

آپارتمان2خوابه136متر دهکده المپیک

 • متراژ: 136 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-18
اجاره 2خوابه 107 متری-نزدیک دریاچه چیتگر رهن و اجاره

اجاره 2خوابه 107 متری-نزدیک دریاچه چیتگر

 • متراژ: 107 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 140,000,000 تومان اجاره: 2,900,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-18
۹۰ متری دو خوابه شخصی ساز در شهرک راه اهن رهن و اجاره

۹۰ متری دو خوابه شخصی ساز در شهرک راه اهن

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-06-18
واحد 150 متری سروستان رهن و اجاره

واحد 150 متری سروستان

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 320,000,000 تومان اجاره: 4,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
واحد 183 متری قائم رهن و اجاره

واحد 183 متری قائم

 • متراژ: 183 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
واحد ویلایی دوبلکس خیابان قائم رهن و اجاره

واحد ویلایی دوبلکس خیابان قائم

 • متراژ: 510 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 8,000,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
واحد 147 متری اقاقیا رهن و اجاره

واحد 147 متری اقاقیا

 • متراژ: 147 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 260,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
واحد 130متری برج آفتاب رهن و اجاره

واحد 130متری برج آفتاب

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
واحد 65متری بنفشه رهن و اجاره

واحد 65متری بنفشه

 • متراژ: 65 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-29
آپارتمان 135 متر 2 خوابه رهن و اجاره

آپارتمان 135 متر 2 خوابه

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 5,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
83 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

83 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 83 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 4,200,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
175 متر تکواحدی سروستان رهن و اجاره

175 متر تکواحدی سروستان

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 400,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
140 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

140 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 140 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 550,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
190متری تک واحدی سروستان رهن و اجاره

190متری تک واحدی سروستان

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 800,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
208متری دربست هوانیروز رهن و اجاره

208متری دربست هوانیروز

 • متراژ: 208 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
170متری 3خوابه سروستان رهن و اجاره

170متری 3خوابه سروستان

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
250متری بنفشه رهن و اجاره

250متری بنفشه

 • متراژ: 250 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
برج آریانا رهن و اجاره

برج آریانا

 • متراژ: 114 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
175متری سروستان رهن و اجاره

175متری سروستان

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-08
دفتر کار، اتاق اداری و مطب رهن و اجاره

دفتر کار، اتاق اداری و مطب

 • متراژ: 106 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-07
 آپارتمان اجاره ای ۱35 متر دو خوابکلید نخورده رهن و اجاره

آپارتمان اجاره ای ۱35 متر دو خوابکلید نخورده

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 2,800,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-05-07
ویلایی دربستی رهن و اجاره

ویلایی دربستی

 • متراژ: 208 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-25
آپارتمان ۱۳۷ متری سه خوابه رهن و اجاره

آپارتمان ۱۳۷ متری سه خوابه

 • متراژ: 137 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-19
125 متر 2 خوابه کلید نخورده ویژه

125 متر 2 خوابه کلید نخورده

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-08
2 واحد 125 متری دربست رهن و اجاره

2 واحد 125 متری دربست

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 9,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-08
اجاره آپارتمان ۶۴ متری ۲ خواب میدان اتریش ویژه

اجاره آپارتمان ۶۴ متری ۲ خواب میدان اتریش

 • متراژ: 64 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 85,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-07
مغازه میوه فروشی ۲۵متر بر بلوار امیر کبیر رهن و اجاره

مغازه میوه فروشی ۲۵متر بر بلوار امیر کبیر

 • متراژ: 25 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 120,000,000 تومان اجاره: 8,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-05
115 متر 2 خوابه بنفشه 2 رهن و اجاره

115 متر 2 خوابه بنفشه 2

 • متراژ: 115 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-05
272 متر مغازه امیرکبیر رهن و اجاره

272 متر مغازه امیرکبیر

 • متراژ: 272 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 1,000,000,000 تومان اجاره: 100,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-05
170 متر 3 خوابه بنفشه 2 رهن و اجاره

170 متر 3 خوابه بنفشه 2

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 600,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-04-04
خانه ویلای ۱۵۵متر ۳خواب رهن و اجاره

خانه ویلای ۱۵۵متر ۳خواب

 • متراژ: 155 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-29
120 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

120 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-27
175 متر 3 خوابه سروستان رهن و اجاره

175 متر 3 خوابه سروستان

 • متراژ: 175 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-27
95 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-26
67 متر 1 خوابه لاله رهن و اجاره

67 متر 1 خوابه لاله

 • متراژ: 67 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 130,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-26
110 متر آپارتمان 2 خوابه یاس 11 رهن و اجاره

110 متر آپارتمان 2 خوابه یاس 11

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-24
165 متر 3 خواب یاس رهن و اجاره

165 متر 3 خواب یاس

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-23
75 متر 2 خوابه شهرک یاس رهن و اجاره

75 متر 2 خوابه شهرک یاس

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 155,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-21
آپارتمان 2خوابه رهن کامل رهن و اجاره

آپارتمان 2خوابه رهن کامل

 • متراژ: 115 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 260,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-17
واحد ۱۵۰ متر ۲ خواب نور رهن و اجاره

واحد ۱۵۰ متر ۲ خواب نور

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 6,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-12
110 متر 2 خوابه سروستان رهن و اجاره

110 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-12
ویلا دوبلکس نوسازشهرک چشمه رهن و اجاره

ویلا دوبلکس نوسازشهرک چشمه

 • متراژ: 310 تعداد اتاق: 4
 • رهن: 1,200,000,000 تومان اجاره: تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-12
125 متر 2 خوابه هوانیروز رهن و اجاره

125 متر 2 خوابه هوانیروز

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 240,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-11
107 متر 2 خوابه دانشگاه شریف رهن و اجاره

107 متر 2 خوابه دانشگاه شریف

 • متراژ: 107 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 220,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-10
130 متر 2 خوابه بنفشه رهن و اجاره

130 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-10
120 متر مسکونی موقعیت اداری رهن و اجاره

120 متر مسکونی موقعیت اداری

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 350,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-09
95 متر 2 خوابه قائم رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه قائم

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-08
190 متر 3 خوابه قائم رهن و اجاره

190 متر 3 خوابه قائم

 • متراژ: 190 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 700,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-08
۱۱۰ متر ۲ خوابه بنفشه رهن و اجاره

۱۱۰ متر ۲ خوابه بنفشه

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-03-06
70 متر تک خواب هوانیروز ویژه

70 متر تک خواب هوانیروز

 • متراژ: 70 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 140,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-25
70 متر سند اداری امیرکبیر رهن و اجاره

70 متر سند اداری امیرکبیر

 • متراژ: 70 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 420 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-24
85 متر سند اداری امیر کبیر رهن و اجاره

85 متر سند اداری امیر کبیر

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 510,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-24
135 متر اداری سند اداری رهن و اجاره

135 متر اداری سند اداری

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 810,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-24
161 متری شهرک چشمه ویژه

161 متری شهرک چشمه

 • متراژ: 161 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 240,000,000 تومان اجاره: 3,300,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
برج های هانا ۱۲۵ متر سه خوابه ویژه

برج های هانا ۱۲۵ متر سه خوابه

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 375,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
آپارتمان لوکس . ۹۰متر . دو خوابه ویژه

آپارتمان لوکس . ۹۰متر . دو خوابه

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 95,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
45 متر تجاری گلها رهن و اجاره

45 متر تجاری گلها

 • متراژ: 45 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 13,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
آپارتمان،۱۳۰متر،۲خوابه رهن و اجاره

آپارتمان،۱۳۰متر،۲خوابه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 60,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-20
95 متر 2 خوابه اتریش رهن و اجاره

95 متر 2 خوابه اتریش

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 170,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-17
110 متر نوساز یاس رهن و اجاره

110 متر نوساز یاس

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-09
اجاره آپارتمان شهرک گلستان۱۳۵متری شخصی ساز ویژه

اجاره آپارتمان شهرک گلستان۱۳۵متری شخصی ساز

 • متراژ: 135 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 2,900,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-08
165 متر موقعیت اداری امیرکبیر ویژه

165 متر موقعیت اداری امیرکبیر

 • متراژ: 165 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-08
۹۵ متر رهن کامل ویژه

۹۵ متر رهن کامل

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 170,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-08
95 متر 2 خوابه سروستان ویژه

95 متر 2 خوابه سروستان

 • متراژ: 95 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-07
160 متر 3 خوابه سروستان ویژه

160 متر 3 خوابه سروستان

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-06
280 متر تکواحدی بنفشه رهن و اجاره

280 متر تکواحدی بنفشه

 • متراژ: 280 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 1,500,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-06
170 متر 3خ سروستان ویژه

170 متر 3خ سروستان

 • متراژ: 170 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 5,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-06
90 متر 2 خوابه بنفشه ویژه

90 متر 2 خوابه بنفشه

 • متراژ: 90 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 225,000,000 تومان اجاره: تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-03
130 متر 2 خوابه با بنفشه رهن و اجاره

130 متر 2 خوابه با بنفشه

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 325,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-03
110 متر 2 خوابه یاس 12 ویژه

110 متر 2 خوابه یاس 12

 • متراژ: 110 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 90,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-03
155 متر فلت سند اداری امیرکبیر ویژه

155 متر فلت سند اداری امیرکبیر

 • متراژ: 155 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-02
85 متر 2 خوابه قاءیم ویژه

85 متر 2 خوابه قاءیم

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 40,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-02-01
۱۱۶ متر آپارتمان با نورگیر ویژه

۱۱۶ متر آپارتمان با نورگیر

 • متراژ: 116 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 4,900,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-30
رهن و اجاره آپارتمان ۲۰۰ متری ویژه

رهن و اجاره آپارتمان ۲۰۰ متری

 • متراژ: 200 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-29
125 متر 2خواب در شهرک گلستان غربی ویژه

125 متر 2خواب در شهرک گلستان غربی

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-29
آپارتمان 120 متری شهرک چشمه ویژه

آپارتمان 120 متری شهرک چشمه

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 4,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
برج دوقولوی المپیک رهن و اجاره

برج دوقولوی المپیک

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
125 متر سه خوابه ساحل ویژه

125 متر سه خوابه ساحل

 • متراژ: 125 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 2,650,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-28
86 متر 2 خوابه امید دژبان / کوهستان رهن و اجاره

86 متر 2 خوابه امید دژبان / کوهستان

 • متراژ: 86 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 160,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
۶۵متر موقعیت اداری ومسکونی ویژه

۶۵متر موقعیت اداری ومسکونی

 • متراژ: 65 تعداد اتاق: 1
 • رهن: 55,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
160 متر 2 خوابه دربست ویلایی ویژه

160 متر 2 خوابه دربست ویلایی

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
130متر-دوخواب-سه واحده - مبلغ قابل تبدیل رهن و اجاره

130متر-دوخواب-سه واحده - مبلغ قابل تبدیل

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 250,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
واحد150 متری یاس 8 ویژه

واحد150 متری یاس 8

 • متراژ: 150 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
آپارتمان 120 متری یاس 8 ویژه

آپارتمان 120 متری یاس 8

 • متراژ: 120 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
180متر تکواحدی سروستان ویژه

180متر تکواحدی سروستان

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
آپارتمان ویو کامل دریاچه.کل واحد آفتابگیر ویژه

آپارتمان ویو کامل دریاچه.کل واحد آفتابگیر

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 5,200,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
80 متر 2خوابه قلئم 4 رهن کامل ویژه

80 متر 2خوابه قلئم 4 رهن کامل

 • متراژ: 85 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 160,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-27
آپارتمان شهرک گلستان١٨٠متر٣خواب ط٢(رهن کامل) رهن و اجاره

آپارتمان شهرک گلستان١٨٠متر٣خواب ط٢(رهن کامل)

 • متراژ: 180 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 450,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
آپارتمان دربستی ۳طبقه بازسازی کامل رهن و اجاره

آپارتمان دربستی ۳طبقه بازسازی کامل

 • متراژ: 160 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 500,000,000 تومان اجاره: 7,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
 آپارتمان 75 متر تک واحدی در شهرک یاس رهن و اجاره

آپارتمان 75 متر تک واحدی در شهرک یاس

 • متراژ: 75 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 155,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-26
130 متر 2 خوابه رازقی ویژه

130 متر 2 خوابه رازقی

 • متراژ: 130 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-25
145 متر 3 خوابه بنفشه ویژه

145 متر 3 خوابه بنفشه

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 300,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-22
145متر 3 خوابه بنفشه ویژه

145متر 3 خوابه بنفشه

 • متراژ: 145 تعداد اتاق: 3
 • رهن: 200,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21
37 متر مفازه تجاری امیرکبیر ویژه

37 متر مفازه تجاری امیرکبیر

 • متراژ: 37 تعداد اتاق: 0
 • رهن: 650,000,000 تومان اجاره: 0 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21
100 متر بنفشه ویژه

100 متر بنفشه

 • متراژ: 100 تعداد اتاق: 2
 • رهن: 100,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان
 • تاریخ انتشار: 1399-01-21

جستجوی ملکنگران یافتن ملک مورد نظر خود نباشید

ما با استفاده از فایل هزاران مورد مسکن فروش و اجاره، فایل مورد نظر شما را در کمترین زمان ممکن خواهیم یافت.

چگونه فایل مورد نظر را پیدا کنیم

جهت یافتن فایل مسکن مورد نظر خود، با استفاده از فرم جستجو موجود در صفحات سایت اقدام به جستجوی فایل مسکن مورد علاقه خود نمائید.

آیا برای اتخاذ تصمیم بهتر نیاز به مشاوره یک حرفه ای دارید؟

مشاوران ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به سوالات شما در زمینه املاک می باشند

با ما تماس بگیرید!